Raphaël-Louis Rafiringa

Raphaël-Louis Rafiringa

(1856-1919)

Beatificazione:

- 07 giugno 2009

- Papa  Benedetto XVI

Ricorrenza:

- 19 maggio

Religioso professo dell’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane; rimasto solo dopo l'espulsione dei missionari, ha continuato a vivere come se esistesse ancora la comunità, suonando la campana tutti i giorni

  • Biografia
  • omelia di beatificazione
“Educatore eccezionale, giunto alla santità anche grazie ai suoi educatori, cristiani convinti che testimoniavano ciò che insegnavano” (Mons. O. Razanakolona, arcivescovo di Antananarivo)

 

Nació en Antananarivo (Madagascar) el 1 de mayo de 1856.

Su incansable actividad misionera en su propia patria fue puesta de relieve durante dos guerras, la de 1883 y la de 1895. Expulsados en esos años de la isla todos los misioneros, el Hno Rafael supo afrontar con valentía y éxito la difícil situación . Las autoridades francesas, reconociendo este mérito, le condecoraron con la Medalla de Oro del Mérito malgache. Por su notable actividad literaria fue nombrado miembro de la Academia malgache. Murió en Fianarantsoa el 19 de mayo de 1919.

El 18 de octubre de 1979, los Hermanos de la gran isla pidieron al Papa Juan-Pablo Il la introducción de la causa de este Siervo de Dios.

BENEDICTUS PP. XVI

LITTERAE APOSTOLICAE

VENERABILI DEI SERVO RAPHAELI ALOISIO RAFIRANGA
BEATORUM TRIBUITUR DIGNITAS*

 

Ad perpetuam rei memoriam. — « Dedit quoque in corde eius, ut alios doceret » (Ex 35, 34).

Deus Pater, omnium donorum fons, largiter sua dona usque dispensat, quae multiplicia quidem multum conferunt ad Ecclesiam toto in terrarum orbe aedificandam. Sic Venerabilis Dei Servus Raphael Aloisius Rafiringa, sodalis Instituti Fratrum Scholarum Christianarum, facultatem recepit cor docendi alumnorum Antananarivensium in Madagascaria eosdemque ad fidem alliciendi. Parvo in pago, haud longe a principe urbe Tananarivensi, die III mensis Novembris anno MDCCCLVI ortus est. Solummodo die XIX mensis Martii anno MDCCCLXVIII, a sorore invitatus, suam primam S. Missam participavit. Sacra haec Eucharistia effecit ut iuvenis Rafiringa coetum catechumenorum ingrederetur atque die XXIV mensis Octobris anno MDCCCLXIX baptismali acqua est ablutus. Suam propter intellectus vim eminuit atque curricula studiorum perficere apud scholam Andohalensem potuit, quam Fratrum Scholarum Christianarum sodales moderabantur. Baptismalis eius vocatio, quam veri paedagogiae magistri credibilesque fidei testes coluerunt, adolevit atque ad religiosam vitam adipiscendam pervenit. Sic die I mensis Martii anno MDCCCLXXVIII Fratrum Scholarum Christianarum vestimentum sumpsit. Cum catholica in Madagascaria missio usque comprobaretur, politicae autem difficultates effecerunt ut loci Potestates omnes Europaeos depellerent, Venerabilis Dei Servus unus in illa insula mansit religiosus catholicus. Ei omnium fidelium cura est commissa. Auxilium ferente Beata Victoria Rasoamanarivo, missionariorum operam produxit atque ad eum catholica Madagascariae communitas referebatur. Inter Francogalliam et Madagascariam diplomaticis rationibus redintegratis, missionarii die XXVI mensis Martii anno MDCCCLXXXVI illuc redire potuerunt. Bello saeviente, Venerabilis Dei Servus non modo catholicam fidem integram servavit, sed eam latius diffundendam curavit. Praestantibus eius agnitis meritis eiusque perfecta oboedientia, perpetua vota nuncupare ei concessum est. Paucis post annis inter Francogalliam et praecipuam Madagascariae stirpem, quae est Hova, iterum bellum erupit, quod effecit ut Europaei denuo depellerentur. Venerabilis Dei Servus Rafiringa rursus solus fuit, pondus sustinens catholicae communitatis. Quae subsecuta est pax catholicum nomen amplificandum et augendum procuravit. Propter fidei prosperitatem fuit quibusdam in odio atque falsis accusationibus die XXIV mensis Decembris anno MCMXV in vincula est coniectus. Paucis post diebus eius innocentia emersit, tot casus ac labores eiusdem corpus debilitarunt. Continuis febribus correptus, sacramentis sodaliumque dilectione sustentatus die XIX mensis Maii anno MCMXIX de hoc mundo demigravit.

Cum eius sanctitatis fama apud Dei Populum increbresceret, archidioecesis Antananarivensis dioecesanam Inquisitionem de ipsius sanctitatis fama virtutibusque anno MCMXCIV incohavit. Inquisitionis iuridica validitate agnita, die XXIX mensis Ianuarii anno MMII, Peculiaris Congressus Consultorum Theologorum Servi Dei virtutes, heroum in modum exercitas, comprobavit. Idem senserunt Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria diei V mensis Decembris anno MMVII. Nos Ipsi permisimus ut Congregatio de Causis Sanctorum Decretum de heroicis virtutibus die XVII mensis Decembris anno MMVII evulgaret. His absolutis cunctis iure statutis rebus, Nos Ipsi facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum de miraculo Decretum die XVII mensis Ianuarii anno MMIX ederet atque die II mensis Martii anno MMIX statuimus ut beatificationis ritus Antananarivi in Madagascaria die VII mensis Iunii anno MMIX celebraretur.

Hodie igitur de mandato Nostro Venerabilis Frater Angelus Amato, Congregationis de Causis Sanctorum Praefectus, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum numerum Venerabilem Dei Servum Raphaelem Aloisium Rafiringa adscribimus:

Nos, vota Fratris Nostri Odonis Mariae Arsenii Razanakolona, Archiepiscopi Antananarivensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Servus Dei Raphael Aloisius Rafiringa, vir religiosus ex Instituto Fratrum Scholarum Christianarum, Christi sedulus ed indefatigatus testis iuventutisque studiosus institutor, Beati nomine in posterum appelletur eiusque festum die undevicesima mensis Maii, qua in caelum ortus est, in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Nunc vero facere non possumus quin tantam huius spectabilis viri assiduam operam admiremur, qui, difficultates alacriter obiens et Christum Magistrum vestigiis persequens, vires non dubitavit impendere non solum in catholicam fidem transmittendam verum etiam in sanam iuvenibus institutionem tradendam. Quocirca eius patrocinium ferventer invocemus eiusque Christianas virtutes curemus imitandas et cum iuvenibus nostrae aetatis acriter communicandas.

Haec vero quae hodie statuimus firma usquequaque esse volumus ac valida fore iubemus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die VII mensis Iunii, anno MMIX, Pontificatus Nostri quinto.

 

De mandato de Summi Pontificis
THARSICIUS card. BERTONE
Secretarius Status

*A.A.S., vol. CIII (2011), n. 1, pp. 14-16.